Thông báo số: 384/TB-ĐN ngày 07 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/vChương trình học bổng toàn phần hệ đại học 2 năm

Học tại trường Đại học Khoa học kỹ thuật Cao Hùng, Đài Loan

---------------------------------------------

Kính gửi:  CÁC KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN

                                   

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo đến các sinh viên trong trường Chương trình học bổng toàn phần hệ đại học 2 năm, do Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải Đài Loan tài trợ, học tại trường Đại học Khoa học kỹ thuật Cao Hùng, dành cho sinh viên khối kỹ thuật đã tốt nghiệp đại học năm 2018, hoặc sẽ tốt nghiệp trong năm 2019. Chi tiết các học bổng xin xem trong phụ lục đính kèm thông báo.

Để được hướng dẫn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, xin liên hệ:

Phòng Đối Ngoại (P302 – A1) trong giờ hành chính.

Số điện thoại: 02437664078 hoặc 0904962389, gặp chị Nguyễn Phương Mai.

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo để các sinh viên có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký và đóng dấu)

Vũ Tiến Sỹ

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các khoa: CT,CK,CNTT,Đ-ĐT,KTXD,

VT- KT, QLDA,ĐTQT; Phân hiệu TP HCM (thông báo cho SV)

- Lưu HCTH,ĐN.

(Bản chính ở file kèm)

 

PHỤ LỤC

Chương trình học bổng toàn phần hệ đại học 2 năm

Học tại trường Đại học Khoa học kỹ thuật Cao Hùng – Đài Loan

(Kèm theo Thông báo số:384/TB-ĐN ngày 07/5 /2019)

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Số lượng chỉ tiêu

30 suất

2

Học vị được cấp

Cử nhân

3

Chuyên ngành học

 • Quản lý công trình
 • Kỹ thuật điện tử

4

Ngôn ngữ đào tạo

Tiếng Anh

5

Điều kiện

ứng tuyển

 • Đã tốt nghiệp năm 2018 hoặc chuẩn bị tốt nghiệp năm 2019 khối kỹ thuật.
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC tối thiểu 375, hoặc IELTS 3.0 hoặc các chứng chỉ tương đương.
 • GPA: điểm trung bình toàn khóa tối thiểu 2.25

6

Học bổng

Bao gồm học phí, phí ký túc xá, sinh hoạt phí 7000 Đài tệ/tháng x 22 tháng, bảo hiểm, chi phí thẻ cư trú hàng năm, chi phí giáo trình, miễn phí khóa học tiếng Trung.

7

Hồ sơ

 • 1 đơn đăng ký theo mẫu.
 • Bản dịch công chứng (có xác nhận lãnh sự bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung): bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất (hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) và bảng điểm toàn khóa học.
 • Chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực, TOEIC tối thiểu 375, hoặc IELTS 3.0 trở lên.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe bao gồm xét nghiệm HIV.
 • Dán 1 ảnh 4x6 trực tiếp vào mẫu đơn đăng ký.
 • 01 bản sao hộ chiếu có giá trị trên 1 năm.

8

 

Thời gian

 • Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 12/5/2019
 • Phỏng vấn và thi tuyển: ngày 25/5/2019
 • Thông báo kết quả: ngày 25/5/2019
 • Nhập học: ngày 12/9/2019
 • Thời gian học: từ 12/9/2019 đến 31/7/2021.

9

Trách nhiệm của ứng viên

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải làm việc tại các nhà máy của Tập đoàn KHKT Hồng Hải của Việt Nam tối thiểu 4 năm với tổng thu nhập hàng tháng từ 700 USD đến 800 USD. Nếu thời gian làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp không đạt đến 4 năm, thì công ty có quyền yêu cầu sinh viên bồi thường lại khoản học bổng tương ứng với thời gian vi phạm cam kết mà sinh viên đã nhận cộng thêm lãi suất theo quy định pháp luật hiện hành.

10

Chi phí của

sinh viên

Sinh viên tự chịu chi phí liên quan đến việc cấp visa và vé máy bay hai chiều từ Việt Nam sang Đài Loan và ngược lại.