Thông báo Chương trình học bổng thực tập tại Rumani dành cho NCS và sau tiến sỹ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo Chương trình học bổng thực tập tại Rumani dành cho NCS và sau tiến sỹ

Thông báo Chương trình học bổng thực tập tại Rumani dành cho NCS và sau tiến sỹ

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo chương trình học bổng thực tập EUGEN IONESCU cho nghiên cứu sinh và sau tiến sỹ của Chính phủ Rumani dành cho các cơ sở đào tạo là thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF.

 1. Tiêu chuẩn ứng viên:

Học bổng thực tập tiến sỹ:

 • Trình độ tiếng Pháp B2
 • Giảng viên trường ĐH GTVT đang là nghiên cứu sinh tại một trường mà trường đó là thành viên của AUF hoặc ứng viên đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học GTVT tại thời điểm đăng ký
 • Dưới 40 tuổi (sinh sau ngày 05/11/1978)
 • Chưa được nhận học bổng tiến sỹ của AUF
 • Các lĩnh vực nghiên cứu thuộc mục 10 trong bảng hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ
 • Đã được trường đại học đối tác tại Rumani xác nhận việc tiếp nhận thực tập (xem danh sách 25 trường tiếp nhận tại Rumani tại website dưới đây)

Học bổng thực tập sau tiến sỹ:

 • Trình độ tiếng Pháp B2
 • Giảng viên  trường Đại học GTVT.
 • Dưới 47 tuổi (sinh sau ngày 05/11/1971)
 • Đã có bằng tiến sỹ sau ngày 5/11/2013
 • Chưa được nhận học bổng sau tiến sỹ của AUF
 • Các lĩnh vực nghiên cứu thuộc mục 10 trong bảng hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ (toán, hoá học, kinh tế, quản lý, kỹ thuật, tin học…)
 • Đã được trường đại học đối tác tại Rumani xác nhận việc tiếp nhận thực tập (xem danh sách 25 trường tiếp nhận tại Rumani)
 1. Thời gian thực tập: 3 tháng, phải tiến hành trong thời gian từ 01/3 đến 31/7/2019
 2. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 04/11/2018 (giờ Bucarest)
 3. Tiêu chuẩn học bổng:
 • Vé khứ hồi
 • Chi phí sinh hoạt 800e/tháng đối với học bổng cho nghiên cứu sinh, 1000e/tháng đối với học bổng sau tiến sỹ
 • Bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và hồi hương. Người thụ hưởng học bổng cũng phải cung cấp chứng nhận tiêm chủng và visa cần thiết để đến Rumani trong suốt thời gian học bổng
 1. Thông báo kết quả tuyển chọn: 14/12/2018
 2. Quy trình nộp hồ sơ:
 • Bước 1: Liên hệ và trao đổi với trường đại học tại Rumani trong lĩnh vực liên quan để được chấp nhận và gửi thư đồng ý tiếp nhận
 • Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến theo mẫu tại địa chỉ http://formulaires.auf.org/ trước 04/11/2018 (giờ Bucarest)

Để biết them thông tin chi tiết, các ứng viên có thể tham khảo tại website của AUF: https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/

Hoặc liên hệ Phòng Đối ngoại (gặp Ms Hằng, điện thoại 024 37664078) để được hỗ trợ .

Phòng Đối Ngoại

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS