Thông báo học bổng song phương Bỉ 2013-2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo học bổng song phương Bỉ 2013-2014

Thông báo học bổng song phương Bỉ 2013-2014

 

Theo nội dung văn bản của Đại sứ quán Bỉ gửi cho Trường Đại học GTVT về Chương trình học bổng song phương tại Bỉ, Nhà trường thông báo để những cán bộ, giảng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Học bổng song phương Bỉ được chính phủ Bỉ cấp thông qua Tổng vụ Hợp tác Phát triển trực thuộc Bộ Ngoại giao-Ngoại thương và Hợp tác phát triển Bỉ dành cho cán bộ trẻ trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khoá đào tạo thạc sĩ tại Bỉ.

Chương trình học bổng song phương năm 2013-2014 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 17/9/2012 đến ngày 10/12/2012.

Chương trình có 40 suất học bổng thạc sĩ  toàn phần cho các ứng viên Việt Nam, không phân biệt lĩnh vực, địa vị xã hội, vùng miền.

Thông tin chi tiết và đơn xin học bổng có trên website: www.diplomatie.be/hanoivn/default. asp?id=30&mnu=30

 

Phòng Đối ngoại

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS