Thông báo về giới thiệu học bổng DAAD | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về giới thiệu học bổng DAAD

Thông báo về giới thiệu học bổng DAAD

Các buổi giới thiệu học bổng do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tổ chức tại Trung tâm Việt Đức, ĐHBK Hà Nội; Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo để các giảng viên thu xếp thời gian tham dự:

  • Ngày 26.03.2019, lúc 10 giờ sáng tại phòng 205-206, Giới thiệu học bổng DAAD cao học cho ngành kỹ thuật (TGGS) 

Xem thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/events/396841581101444/

Giới thiệu online tại http://daad.reflact.com/rig_vnm/

  • Ngày 27.03.2019,  lúc 11 giờ: Học bổng DAAD cho nghiên cứu sinh các ngành

Xem thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/events/2295275744075017/

  • Ngày 24.04.2019, lúc 11 giờ: Học bổng DAAD cao học cho một số ngành

Ứng viên tham khảo thêm các thông tin khác tại: fb.me/DAADVietnam

Phòng Đối Ngoại

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS