Thông báo về việc nam sinh viên hoàn thành thủ tục di chuyển nghĩa vụ Quân sự trước khi Tốt nghiệp | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải