Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tuyển dụng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tuyển dụng nhân lực đợt 3 năm 2018 để đào tạo vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 01/11/2018 đến ngày 15/11/2018

Thời gian dự kiến thi tuyển từ ngày 17/11/2018 đến ngày 19/11/2018.

Thông tin chi tiết về vị trí, yêu cầu tiêu chuẩn xin xem tại file đính kèm.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS