Hướng dẫn cập nhật Thông tin giảng viên trên hệ thống văn phòng điện tử | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hướng dẫn cập nhật Thông tin giảng viên trên hệ thống văn phòng điện tử

Hướng dẫn cập nhật Thông tin giảng viên trên hệ thống văn phòng điện tử

Địa chỉ truy cập:     http://vanphongdientu.utc.edu.vn

Lưu ý: Tài khoản đã được bàn giao cho Tất cả các Khoa – Bộ môn

 

Trong trường hợp đã gõ đúng địa chỉ như trên mà vẫn không vào được thì có thể liên hệ với Trung tâm Ứng dụng CNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:

      - Văn phòng giao dịch: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT

      - Điện thoại: 04 37665609

      - Email: cait.info@utc.edu.vn

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS