Nhằm đi đến thống nhất và sử dụng đúng một số thuật ngữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, Trường ĐH GTVT tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề:

”Về một số thuật ngữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại Việt Nam”

    

     Thời gian: 8h00, ngày 29/3/2017

     Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 4, nhà A8

    

     Thành phần: BGH (HT, các PHT); Lãnh đạo các khoa: KHCB, CK, MT&ATGT, CT, KTXD, Đ-ĐT, CNTT, VTKT, ĐH TC, ĐTQT; Đại diện lãnh đạo các phòng: HCTH, Đối ngoại, TCCB, KHCN, TBQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH, TT Thực hành và CGCN, TT KHCN GTVT; GV các khoa: Công trình, Cơ khí, MT&ATGT; Đại biểu (theo giấy mời); Mời các đồng chí quan tâm dự.