Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá 57 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá 57

Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá 57

 Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học GTVT quyết định tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa 57.
I. MỤC ĐÍCH:
 Giúp sinh viên khoá 57 hiểu biết về Trường Đại học GTVT, về lịch sử xây dựng và phát triển của trường; hiểu biết về các khoa quản lý sinh viên, các ngành và chuyên ngành đào tạo; về Luật giáo dục; Luật Giáo dục Đại học; Điều lệ trường đại học; Luật Giao thông đường bộ; các nội quy, quy chế, để nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới.
II. YÊU CẦU:
- Chấp hành nghiêm kỷ luật học tập, khắc phục khó khăn, tự giác tham gia, nắm vững các nội dung học tập;
- Ký cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và các quy định của Nhà trường;
- Viết thu hoạch theo quy định.
III. THỜI GIAN (TỪ  12/9 ĐẾN 24/9/2016)
IV. NỘI DUNG (xem tại tệp đính kèm)
V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Phòng CTCT&SV:
- Là đơn vị thường trực;
- Lên kế hoạch, theo dõi “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa 57;
- Trang trí, tuyên truyền;
- Phục vụ hội trường.
2. Phòng Đào tạo đại học:
- Xếp lớp tạm để phục vụ SHCT đầu khoá;
- Cử báo cáo viên phổ biến qui chế đào tạo theo tín chỉ và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm đăng ký học, tra cứu điểm, học phí, v.v…
- Lập thời khoá biểu sinh hoạt lớp cho khoá 57 (mỗi buổi 2 ca theo giờ học)
- Cung cấp danh sách sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào Trường cho phòng CTCT&SV để khen thưởng.
 
3. Phòng Thiết bị quản trị:
- Đảm bảo nguồn điện liên tục phục vụ các buổi SHCT tại hội trường.
4. Khoa Lý luận chính trị:
- Cử báo cáo viên giới thiệu về lịch sử xây dựng và phát triển Nhà trường, về Luật giáo dục; Luật Giáo dục Đại học; Điều lệ trường đại học; Luật Giao thông đường bộ và một số nội dung thời sự của ngành.
5.Trung tâm thông tin thư viện:
- Bố trí cán bộ giới thiệu về thư viện và hướng dẫn sinh viên khai thác.
6. Phòng Bảo vệ:
- Cử báo cáo viên báo cáo chuyên đề: Công tác an ninh trật tự.
7.Ban quản lý Ký túc xá:
- Chủ động tổ chức một buổi giới thiệu qui chế cho sinh viên nội trú.
8. Đoàn Thanh niên:
- Cử cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên giới thiệu về công tác Đoàn-Hội.
- Cử cán bộ Đoàn và sinh viên tình nguyện điểm danh theo dõi sinh viên khoá 57 nghe báo cáo chuyên đề tại hội trường lớn.
9.Ban Quản lý giảng đường:
- Bố trí phòng cho sinh hoạt lớp cho khoá 57 theo thời khoá biểu của phòng Đào tạo Đại học (thời gian từ 19/9/2016).
10. Các khoa quản lý sinh viên:
- Phụ trách một buổi sinh hoạt chung với sinh viên thuộc khoa phụ trách trong đó có các nội dung: Giới thiệu về công tác Đoàn – Hội của khoa, giới thiệu về Khoa, các ngành, chuyên ngành Khoa phụ trách, phương pháp học đại học.
- Cử cố vấn học tập để phụ trách sinh viên lớp chuyên ngành và tổ chức sinh hoạt lớp vào tuần từ  19/9 (Nội dung sinh hoạt lớp: Bầu Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn, ký cam kết PCMT, ATGT và các qui định của Trường. Ngoài các nội dung trên các nội dung khác do Ban chủ nhiệm khoa chủ động lập kế hoạch cho cố vấn học tập thực hiện);
-Tập hợp bài thu hoạch và cam kết PCMT, ATGT và các qui định của Trường chuyển Phòng CTCT&SV trước 14/10/2016 (mẫu cam kết PCMT, ATGT, câu hỏi thu hoạch đăng trên Website của Trường).
*Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng và kế hoạch này để bảo đảm “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá 57 đạt kết quả tốt.
 
Lịch sinh hoạt xem tại file đính kèm

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS