Kế hoạch và lịch học tập đầu khoá K53 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch và lịch học tập đầu khoá K53

Kế hoạch và lịch học tập đầu khoá K53

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013 và hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học GTVT quyết định tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa 53.

I. Mục đích:

 Giúp sinh viên khoá 53 hiểu biết về Trường Đại học GTVT, về lịch sử xây dựng và phát triển của trường; Hiểu biết về các khoa, viện, trung tâm quản lý sinh viên, về các chuyên ngành; Về Luật giáo dục; Luật Giao thông; Các nội quy, quy chế, để nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới.

II. Yêu cầu:

- Chấp hành nghiêm  kỷ luật học tập, khắc phục khó khăn, tự giác tham gia học tập;

- Ký cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông;

- Viết thu hoạch theo quy định.

III. Thời gian (từ 17/9 đến 28/9/2012)

IV. Nội dung (có lịch kèm theo)

V. Phân công trách nhiệm:

1. Phòng CTCT&SV:

-Phối hợp tổ chức chung;

-Cử báo cáo viên báo cáo chuyên đề cho sinh viên;

-Giới thiệu về Trường, công tác sinh viên, văn hoá học đường;

-Chấm bài thu hoạch;

-Phục vụ hội trường.

2. Phòng Đào tạo đại học:

- Cử báo cáo viên phổ biến qui chế đào tạo và rèn luyện;

-Cung cấp danh sách lớp SHCT và lớp chuyên ngành cho Phòng CTCT&SV và Ban quản lý giảng đường bố trí SHCT và sinh hoạt lớp sinh viên;

-Cung cấp danh sách sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào trường cho phòng CTCT&SV để khen thưởng.

3. Khoa Lý luận chính trị:

-Cử báo cáo viên giới thiệu chuyên đề Luật Giáo dục và Luật Giao thông đường bộ.

4.Trung tâm thông tin thư viện:

-Bố trí cán bộ giới thiệu về thư viện và hướng dẫn sinh viên khai thác.

 

5. Ban Bảo vệ:

- Cử báo cáo viên báo cáo chuyên đề: Công tác an ninh trật tự

6.Ban quản lý Ký túc xá:

- Chủ động tổ chức một buổi giới thiệu qui chế cho sinh viên nội trú

7. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên:

-Chịu trách nhiệm chương trình văn nghệ cho lễ khai giảng

- Cử cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên giới thiệu về công tác Đoàn-Hội

8.Ban Quản lý giảng đường:

-Căn cứ vào danh sách các lớp chuyên ngành do Phòng Đào tạo Đại học cung cấp, lập kế hoạch sinh hoạt lớp của các lớp chuyên ngành tại khu giảng đường tuần từ 24/9-28/9 (bố trí lệch thời khóa biểu nghe giới thiệu chuyên ngành tại hội trường). Niêm yết kế hoạch tại khu vực hội trường và khu giảng đường.

9.Trạm Y tế:

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khoẻ đầu khoá cho sinh viên.

10. Các khoa, viện, trung tâm  quản lý sinh viên:

-Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc giới thiệu về Khoa, Viện, Trung tâm, giới thiệu ngành và phương pháp học tập.

-Cử cố vấn học tập để phụ trách sinh viên lớp chuyên ngành và tổ chức sinh hoạt lớp vào tuần từ 24/9-28/9 (lấy danh sách các lớp chuyên ngành tại phòng Đào tạo Đại học).

-Phát biểu mẫu cam kết PCMT, ATGT cho sinh viên các lớp; Tập hợp bài thu hoạch và cam kết PCMT, ATGT chuyển Phòng CTCT&SV trước 19/10/2012

Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng và kế hoạch này để bảo đảm đợt học tập đầu khoá và lễ khai giảng khoá 53 đạt kết quả tốt.

 

 

Lịch học tập K53 xem tại file đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS