Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên hệ chính quy khoá 50, 51 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên hệ chính quy khoá 50, 51

Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên hệ chính quy khoá 50, 51

Phòng CTCT&SV đang hoàn tất công tác kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT của Sinh viên hệ chính quy khóa 51. Hiện nay, vẫn còn một số sinh viên chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Phòng CTCT&SV sẽ thu bổ sung đợt cuối đến hết ngày 20/4/2012. Sau thời hạn trên, sinh viên nào không nộp đầy đủ bản sao bằng tốt nghiệp THPT, nhà trường sẽ ra quyết định xử lý theo quy định.

Địa điểm: phòng 207 - Hội trường Trường Đh GTVT

Danh sách sinh sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT trong file đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS