Lịch thu hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2013-2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch thu hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2013-2014

Lịch thu hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2013-2014

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2013-2014 của sinh viên hệ chính quy tất cả các khóa trong hai đợt:

Đợt 1 thời gian: Từ ngày 9/9/2013 đến hết ngày 13/9/2013

Đợt 2 thời gian: Từ 01/10 đến hết ngày 7/10/2013

                   Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00

                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

Thứ 7 và CN không làm việc

          Địa điểm:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203 – Tầng 2 Hội trường lớn

Lưu ý:

          1. Sinh viên nào không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

2.Đối tượng chính sách và  Hướng dẫn hồ sơ  theo phụ lục đính kèm thông báo (gồm 05 trang)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS