Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho giảng viên và sinh viên trường ĐH GTVT.

(Dowload ở file văn bản đính kèm)

 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS