Thông báo cấp đơn hỗ trợ miễn giảm học phí sinh viên đợt bổ sung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo cấp đơn hỗ trợ miễn giảm học phí sinh viên đợt bổ sung

Thông báo cấp đơn hỗ trợ miễn giảm học phí sinh viên đợt bổ sung

 

THÔNG BÁO
(V/v cấp đơn hỗ trợ miễn giảm học phí sinh viên đợt bổ sung)
 
Kính gửi:  CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
 
Phòng CTCT&SV cấp Đơn hỗ trợ miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2012-2013 cho sinh viên K53  và bổ sung của các khóa khác trong thời gian như  sau:
Từ  ngày 06/11/2012 đến hết 16/11/2012
Thu đơn chiều thứ Ba và sáng thứ Sáu hàng tuần trả đơn theo hẹn
Địa điểm: Phòng CTCT&SV phòng 203- tầng 2 Hội trường lớn
Đơn thu theo lớp
Lưu ý: 
- Sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí nộp đơn hỗ trợ miễn giảm học phí với lớp trưởng của lớp mình kèm theo biên lai thu tiền. 
-  Sinh viên lấy mẫu đơn tại file đính kèm của thông báo này.
Để công việc được thuận lợi rất mong nhận được sự phối hợp tất cả các bạn sinh viên.
Xin trân trọng cảm ơn
 
Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS