Thông báo cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

Thông báo cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

THÔNG BÁO
(V/v Cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương)

                                                    

            

Kính gửi: - CÁC KHOA, VIỆN, CVHT, TRUNG TÂM  QUẢN LÝ SINH VIÊN
- CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ- TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Để thuận lợi cho sinh viên về việc hoàn tất thủ tục vay vốn ở địa phương thông qua hộ gia đình, phòng CTCT&SV thông báo tới các Khoa, Viện, Trung tâm, các lớp sinh viên một số nội dung sau:
          1. Đối tượng được cấp Giấy xác nhận làm thủ tục vay vốn:
1.1 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
1.2 Sinh viên là thành viên của hộ gia đình mà chủ hộ thuộc một trong đối tượng sau:
+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;
+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
1.3 Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
       2.  Thời gian: Chiều thứ 2, sáng thứ 4 hàng tuần từ 04/9 đến hết 20/10/2013
       3. Địa điểm: Phòng 203 - Hội trường lớn trường ĐHGTVT
       4. Kế hoạch thực hiện:
        4.1 Các đơn vị quản lý sinh viên triển khai thông báo tới các lớp sinh viên nội dung về các đối tượng vay vốn
        4.2 Ban cán sự các lớp hướng dẫn sinh viên lớp mình tự kê khai giấy xác nhận; tập hợp giấy xác nhận và lập danh sách sinh viên vay vốn của lớp và nộp về phòng CTCT&SV.
         Lưu ý: - Nhà trường chỉ xác nhận cho sinh viên thuộc đối tượng quy định trên.
    - Mẫu 01/ TDSV, bản danh sách đăng ký vay vốn được đăng tải trên trang TT điện tử của trường: www.uct.edu.vn - thông báo
- Đối với sinh viên mới nhập học (K54) sinh viên dùng bản pho to Giấy báo trúng tuyển làm thủ tục vay vốn.
   Rất mong sự phối hợp của các khoa, viện, trung tâm  để công tác tín dụng đối với sinh viên được thuận lợi và hiệu quả.
 

 

Mẫu 01/ TDSV, bản danh sách đăng ký vay vốn tải về tại tệp đính kèm

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS