Thông báo của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018

Thông báo của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đã họp 02 phiên vào các ngày 10/08/2018 và 13/08/2018 để xét và bỏ phiếu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm học 2017-2018.

Hội đồng xin thông báo kết quả cụ thể đối với các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, các hình thức khen thưởng bậc cao.

Mọi ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân xin gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, phòng 103 nhà A9 trước ngày 23/08/2018.

 

Các nội dung cho tiết xem tại tếp đính kèm.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS