Thông báo chương trình "Quỹ học bổng Đồng hành - Cầu đường Pháp kỳ 38" | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải