Thông báo cung cấp nội dung giới thiệu ngành, chuyên ngành đào tạo đón sinh viên Khóa 59 Đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo cung cấp nội dung giới thiệu ngành, chuyên ngành đào tạo đón sinh viên Khóa 59 Đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019

Thông báo cung cấp nội dung giới thiệu ngành, chuyên ngành đào tạo đón sinh viên Khóa 59 Đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019

Kính gửi: Các Khoa quản lý ngành/ chuyên ngành

     Để phục vụ công tác đón sinh viên K59 Đại học hệ chính quy năm học 2018 – 2019; Nhà trường yêu cầu các đơn vị cung cấp nội dung giới thiệu ngành, chuyên ngành đào tạo. Cụ thể như sau:
1.   Về nội dung
-    Tên ngành, chuyên ngành đào tạo, Mã số
-    Đơn vị phụ trách (Khoa, Bộ môn)
-    Đội ngũ
-    Thời gian đào tạo
-    Mục tiêu đào tạo
-    Vị trí công tác sau khi ra trường
-    Các thông tin khác

2.   Về hình thức
-    Poster khổ A0 chiều đứng, font chữ cỡ 54pt trở lên, định dạng PDF.
 

3.   Tổ chức thực hiện
-    Các Khoa quản lý chuyên ngành là đầu mối tập hợp nội dung của các đơn vị thuộc quyền quản lý và chuyển cho phòng CTCT&SV. 
-    Thời gian nhận nội dung đến 17h00 ngày 14/8/2018. Nộp trực tiếp tại phòng CTCT&SV hoặc gửi qua email: linhvunguyenngoc@gmail.com
-    Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ đ/c Linh: 098 3355768.
 

Phòng CTCT&SV

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS