Thông báo kế hoạch thực hiện tổ chức thi lại Chính trị quốc gia | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo kế hoạch thực hiện tổ chức thi lại Chính trị quốc gia

Thông báo kế hoạch thực hiện tổ chức thi lại Chính trị quốc gia

THÔNG BÁO
(V/v: kế hoạch thực hiện tổ chức thi lại Chính trị quốc gia )
 
     Được sự đồng ý của BGH, Khoa Lý luận chính trị tổ chức thi lại môn Chính trị quốc gia cho các khóa, các hệ: chính quy  K47, 48, 49 và liên thông K14, 15, 16. Là môn bắt buộc (điều kiện đủ để nhận bằng tốt nghiệp trước khi ra trường) vì vậy yêu cầu các sinh viên thực hiện quyền lợi của mình, không có cơ hội tổ chức thi lại lần sau.
   Thời gian tập trung và triển khai thi: 20/5/2015
    Khoa Lý luận chính trị thông báo.
                                                                                          Hà nội, ngày 12/5/2015
                                                                                                  Khoa LLCT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS