Thông báo kết quả xét thi đua năm học 2015-2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo kết quả xét thi đua năm học 2015-2016

Thông báo kết quả xét thi đua năm học 2015-2016

     Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đã họp 02 phiên vào các buổi sáng và chiều ngày 29/07/2016 để xét và bỏ phiếu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao cho các tập thể và cá nhân năm học 2015-2016.
     Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và xin thông báo kết quả cụ thể đối với các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, các hình thức khen thưởng bậc cao.
     Mọi ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân xin gửi về Phòng CTCT&SV, phòng 201, 207 Hội trường lớn trước ngày 09/08/2016.
 
     Nội dung cụ thể xem tại tệp đính kèm
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS