Thông báo nộp bài sinh hoạt chính trị đầu năm học | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo nộp bài sinh hoạt chính trị đầu năm học

Thông báo nộp bài sinh hoạt chính trị đầu năm học

              Hiện nay, còn một số lớp sinh viên chưa hoàn thành thủ tục nộp bài sinh hoạt chính trị, bản cam kết thực hiện phòng chống ma túy, an toàn giao thông đường bộ, nội quy, quy định của trường Đại học Giao thông vận tải.

              Phòng Công tác chính trị và sinh viên yêu cầu các lớp trên khẩn trương hoàn thành trước ngày 09 tháng 9 năm 2013. Nếu sinh viên nào không nộp bài thì sẽ bị điểm: 0,  và sẽ bị trừ vào kết quả đánh giá Rèn luyện sinh viên của năm học đó.

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS