THÔNG BÁO PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN KHÓA 56 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN KHÓA 56

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN KHÓA 56

Kính gửi:         - Các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên
                         - Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 56
 
Hiện nay, phòng CTCT&SV đã hoàn thành việc in thẻ sinh viên liên kết cho sinh viên khóa 55 trong toàn trường.
Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý lên nhận thẻ tại phòng CTCT&SV.
Thời gian phát thẻ:
Bắt đầu từ ngày thứ 4 (28-10/2015) đến hết ngày thứ 6 (31-10/2015). Buổi sáng từ 8h30’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 14h đến 16h30’.
Địa điểm: Phòng 207 và phòng 208 hội trường lớn.
Chú ý: Các lớp sinh viên cử cán bộ lớp đến nhận thẻ, khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS