Thông báo phát thẻ sinh viên liên kết đợt bổ sung cho các lớp khóa 53 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo phát thẻ sinh viên liên kết đợt bổ sung cho các lớp khóa 53

Thông báo phát thẻ sinh viên liên kết đợt bổ sung cho các lớp khóa 53

 

THÔNG BÁO

Về việc phát thẻ sinh viên liên kết đợt bổ sung cho các lớp khóa 53

 

 

Hiện nay đã có thẻ sinh viên liên kết đợt bổ sung của sinh viên khóa 53. Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách sau đây (file đính kèm) lên nhận thẻ đúng thời gian quy định (khi đi mang theo CMND).

 

Thời gian: Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 27/12/2012

 

Địa điểm: Phòng CTCT&SV - P.206 - Tầng 2 - Hội trường lớn

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS