THÔNG BÁO Thay đổi lịch Tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên của Khoa Kỹ thuật xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO Thay đổi lịch Tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên của Khoa Kỹ thuật xây dựng

THÔNG BÁO Thay đổi lịch Tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên của Khoa Kỹ thuật xây dựng 

Nhà trường xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng về việc chuyển buổi Tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên của Khoa sang 7h30' Sáng Thứ 7, ngày 06/8/2016 Tại P108-A5./.

 

LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

KHỐI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV

( Kèm theo Kế hoạch số ......./KH-ĐHGTVT ngày      /      /2016)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

1/8

8h30: Các đơn vị tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 

- 14h00’: Hội nghị CBVC khoa KHCB

                                            - tại phòng 501.A1

-14h00’: Hội nghị CBVC Khoa đào tạo quốc tế.                               - tại phòng 401-A1

Thứ ba

2/8

-8h30 : Nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước, quốc tế và các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

TP: Toàn thể CB, GV, CNV

Địa điểm: Hội trường lớn.

14h00: Hội nghị CBVC khoa Cơ khí

                                                - tại phòng 501-A1

 

Thứ tư

3/8

- 8h30’: Hội nghị CBVC Khoa VT-KT

               - Tại phòng 501-A1

-14hh00: Hội nghị CBVC Khoa MT và ATGT

                                                - tại phòng 401-A1

 

Thứ năm

4/8

-8h30’: Hội nghị CBVC Khoa Công trình

                                            - Tại hội trường lớn

-8h30’: Hội nghị CBVC Khoa CNTT

                                              – tại phòng 401-A1.

 

-14h00’: Hội nghị CBVC Khoa Kỹ thuật xây dựng

                                          - tại phòng 401-A1.

 

Thứ sáu

5/8

-8h30’: Tổng kết năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CB, GV, CNV.

TP: Toàn thể CB, GV, CNV của trường

Địa điểm: Hội trường lớn

 

-14h00: Hội nghị CBVC Khoa Điện-Điện tử

                                         - tại phòng 501-A1.

Thứ bảy

6/8

 

-14h00’: Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường.

TP: ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các bộ môn, đại diện văn phòng khoa và đại diện các lớp SV (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn) - Đề nghị các khoa, viện cử  Cố vấn học tập đi dự, theo dõi. Địa điểm: Tại Hội trường lớn

 

Lưu ý:

- Hội nghị CBVC khối Phòng, Ban, Trung tâm, Xưởng, Trạm, Bộ môn trực thuộc, Khoa Đại học tại chức, Khoa GDQP, Khoa LLCT tổ chức vào thời gian từ 8/8 – 19/8/2016. Khi tiến hành Hội nghị CBVC đề nghị đăng ký lịch tuần.

 

 

LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

KHỐI SINH VIÊN

( Kèm theo Kế hoạch số ......./KH-ĐHGTVT ngày      / 7 /2016)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

1/8

 

13h30: - Khoa Công trình tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ ba

2/8

 

13h30: - Khoa VT-KT tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ tư

3/8

7h30: - Khoa Cơ khí tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

13h30: - Khoa Điện - Điện tử tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ năm

4/8

7h30: - Khoa Kỹ thuật xây dựng tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn. (Chuyển sang Sáng thứ Bảy, 06/8/2016 tại P108-A5)

13h30: - Khoa Môi trường và an toàn giao thông tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ sáu

5/8

 

13h30: - Khoa Công nghệ thông tin tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

Thứ bảy

6/8

7h30: - Khoa Đào tạo quốc tế tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại hội trường lớn.

7h30: - Khoa Kỹ thuật xây dựng tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên - Tại P108-A5

-14h00’: Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường.

TP: ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các bộ môn, đại diện văn phòng khoa và đại diện các lớp SV (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn) - Đề nghị các khoa cử  Cố vấn học tập đi dự, theo dõi.

Địa điểm: Tại Hội trường lớn

           

Ghi chú:

-Nội dung tổng kết năm học của các khoa quản lý sinh viên:

               +Tổng kết công tác sinh viên của khoa năm học 2015-2016 và phương hướng năm học 2016-2017

               +Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khoa

               +Đối thoại giữa lãnh đạo khoa và sinh viên

-Sinh viên nghe báo cáo chuyên đề và sinh hoạt lớp theo lịch do Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

                        +Thời gian nghe báo cáo chuyên đề: 4 tiết (Theo lịch của P.ĐTĐH)

                        +Thời gian sinh hoạt lớp: 1 buổi (Theo lịch của P.ĐTĐH)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS