Thông báo thi cuối khóa các môn Mác-Lênin, hệ liên thông K15 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo thi cuối khóa các môn Mác-Lênin, hệ liên thông K15

Thông báo thi cuối khóa các môn Mác-Lênin, hệ liên thông K15

Khoa lý luận chính trị tổ chức thi cuối khóa các môn khoa học Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp liên thông K15.

Thời gian ôn thi: 23/9 đến 28/9/2013.

Thời gian thi: 8h đến 11h ngày chủ nhật (2-/9/2013)

Sinh viên hệ chính quy và hệ liên thông đã dự thi chưa đạt, được phép đăng ký thi lại trong đợt thi này.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS