Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2012-2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2012-2013

Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2012-2013

 

THÔNG BÁO

(V/v: thu  bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2012-2013)

 

            Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 Thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên; 

            Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

            Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo đến Ban cán sự các lớp để triển khai thực hiện nộp BHYT sinh viên năm học 2012 - 2013 như sau: 

            1.  Mức phí thu BHYT là 264.600 đồng/sv/năm (1.050.000 đ x 3% x 70% x12 tháng).

            2. Ban cán sự các lớp triển khai thu tiền BHYT của từng sinh viên và lập danh sách theo mẫu đính kèm, nộp đúng thời gian quy định.      

            3. Thời gian thực hiện: từ ngày 13/8/2012 đến ngày 28/8/2012; qui định cụ thể đối với từng khóa học như  sau:

 

  • K52: Ngày 13;14;15 tháng 8 năm 2012
  • K51: Ngày 16;17;20 tháng 8 năm 2012
  • K50: Ngày 22;23;24 tháng 8 năm 2012
  • K49: Ngày 27;28 tháng 8 năm 2012
  • Đề nghị các lớp lập danh sách SV theo thứ tự ABC (được lập trên Excel) điền đầy đủ các thông tin và đúng mẫu qui định

 

            4. Địa điểm : Phòng Tài chính kế toán - tầng 1 – nhà A1.

            Tham gia BHYT là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi sinh viên đang học tập tại trường. Vì vậy mọi sinh viên có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật định. Sinh viên đã có thẻ BHYT chính sách: hộ nghèo, con lực lượng vũ trang ... không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng có thể tham gia BHYT tự nguyện.

Yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này. Cá nhân nào không thực hiện phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Trạm Y tế, số điện thoại: 04 38358811; 0983239566; 0913501695.

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS