Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 3 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS