Thông báo về việc đăng ký cuộc thi lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc đăng ký cuộc thi lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2012

Thông báo về việc đăng ký cuộc thi lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2012

 

THÔNG BÁO
V/v đăng ký cuộc thi lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2012
 
 
       Kính gửi: - CÁC KHOA, VIỆN, TRUNG TÂM QUẢN LÝ SINH VIÊN                         
 
          Công ty Hon đa Việt Nam tổ chức cuộc thi Lai xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu năm 2012, năm thứ thứ 3 tại Việt Nam.
          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo đến sinh viên về việc đăng ký cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2012.
          Để biết chi tiết về cuộc thi các đội tham gia dự thi có thể xem trên trang Website: www.honda.com.vn/emc.      
          * Địa điểm và thời hạn đăng ký dự thi:
          - Hạn đăng ký: trước ngày 24 tháng 4 năm 2012
          - Địa điểm : Phòng Công tác chính trị & Sinh viên- Phòng 204 tầng 2- Hội trường lớn (gặp anh Thái- số điện thoại: 0912660009).
 
                                                                                                                           T/L HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV
                                                                                                                                       (đã ký)
                                                                                                                              T.S Lê Hoài Đức
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS