Thông báo về việc làm danh sách báo cáo khoa học đặt tại các tiểu ban Hội nghị NCKHSV lần thứ 31 năm học 2015 - 2016) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc làm danh sách báo cáo khoa học đặt tại các tiểu ban Hội nghị NCKHSV lần thứ 31 năm học 2015 - 2016)

Thông báo về việc làm danh sách báo cáo khoa học đặt tại các tiểu ban Hội nghị NCKHSV lần thứ 31 năm học 2015 - 2016)

Kính gửi:   LÃNH ĐẠO CÁC KHOA
                   LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

     Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường về việc tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2015 - 2016;  Phòng CTCT&SV thông báo để các đơn vị phối hợp thực hiện việc bố trí danh sách báo cáo tại các Tiểu ban  như sau:
    
     - Các khoa, các đơn vị có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung bản danh sách báo cáo các tại tiểu ban thuộc khoa quản lý theo quy định của Nhà trường và gửi cho phòng CTCT&SV.

      - Yêu cầu: Danh sách báo cáo khoa học tại các tiểu ban chế bản, trình bày với kích thước A4 (theo chiều đứng), định dạng PDF.
    
     - Thời gian thực hiện:
       Các khoa, các đơn vị trực tiếp gửi  file trình bày các danh sách báo cáo tại tiểu ban cho phòng CTCT&SV  hoặc qua địa chỉ email: linhvunguyenngoc@gmail.com trước 14h00 thứ 6 ngày 15/4/2016.

       Các khoa, các đơn vị nhận standee, bản danh sách báo cáo tại phòng CTCT&SV vào thứ  3 ngày19/4/2016,  trong giờ hành chính. Liên hệ: Đ/c Linh (0983355768)

       Các khoa, các đơn vị bàn giao lại standee cho phòng CTCT&SV trước 16h00 ngày thứ 6 (22/4/2016).
 
Phòng CTCT&SV
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS