Thông báo về việc nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I đợt 2 năm học 2012-2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I đợt 2 năm học 2012-2013

Thông báo về việc nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I đợt 2 năm học 2012-2013

 

THÔNG BÁO
(V/v nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I đợt 2 năm học 2012-2013)
 
Kính gửi:      CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
 
Phòng Công tác chính trị và Sinh viên sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2012-2013 cho sinh viên khóa 53 và thu hồ sơ bổ sung của sinh viên tất cả các khoá 49, 50, 51, 52, hệ chính quy và khóa 16 hệ liên thông chính quy trong thời gian:
Từ ngày 25/9 đến hết ngày 28/9/2012
Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00
Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00
Tại địa điểm:
Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203 – Tầng 2 Hội trường lớn 
Lưu ý: 
Sinh viên nào không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS