Thông báo về việc phát hành Thẻ sinh viên liên kết cho các lớp khóa 53 (đợt I) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc phát hành Thẻ sinh viên liên kết cho các lớp khóa 53 (đợt I)

Thông báo về việc phát hành Thẻ sinh viên liên kết cho các lớp khóa 53 (đợt I)

 

THÔNG BÁO

Về việc phát thẻ sinh viên liên kết cho các lớp khóa 53 (đợt I)

 

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, phòng Công tác chính trị và sinh viên sẽ triển khai phát thẻ sinh viên liên kết đợt I cho các lớp khóa 53 để các em ổn định việc học tập. Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên thông báo tới Cán bộ các lớp khóa 53 đến nhận thẻ sinh viên cho lớp mình đúng thời hạn quy định (khi đến nhận thẻ đề nghị mang theo CMND).

Thời gian: Từ ngày 31/10/2012 đến ngày 08/11/2012

Địa điểm: Phòng CTCT&SV - P.206 - Tầng 2 - Hội trường lớn

Danh sách sinh viên có thẻ liên kết đợi I được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Nhà trường (www.utc.edu.vn).

Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên thông báo cho Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp khẩn trương thực hiện theo thông báo này.

 

Trân trọng cảm ơn.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS