Thông báo về việc Tổ chức Lễ khai giảng K57 Đại học hệ chính quy | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc Tổ chức Lễ khai giảng K57 Đại học hệ chính quy

Thông báo về việc Tổ chức Lễ khai giảng K57 Đại học hệ chính quy

*THỜI GIAN: 20h00 ngày 30 tháng 9 năm 2016

*ĐỊA ĐIỂM: Hội trường lớn Trường Đại học GTVT

*Thành phần Tham dự: Đại diện Hội đồng Trường; Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường và sinh viên khoá 57.

*NỘI DUNG LỄ KHAI GIẢNG:
-Chào cờ;
-Giới thiệu đại biểu;
-Hiệu trưởng phát biểu khai giảng khoá học;
-Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trường cho các sinh viên trúng tuyển với điểm số cao;
-Công bố quyết định trao học bổng của các đơn vị tài trợ;
-Đại diện đơn vị trao học bổng phát biểu;
-Đại diện sinh viên khoá 57 phát biểu ý kiến và tặng hoa cho Hiệu trưởng;
-Văn nghệ chào mừng.

*PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
- Phòng Công tác chính trị và sinh viên: Chịu trách nhiệm công tác tổ chức và phục vụ cho Lễ khai giảng.
- Phòng Hành chính tổng hợp: Viết bài phát biểu cho Hiệu trưởng; Thông báo Lễ khai giảng trên lịch công tác tuần.
- Phòng Thiết bị quản trị: Đảm bảo nguồn điện liên tục cho hội trường.
- Phòng bảo vệ: Đảm bảo công tác an ninh trật tự và trông xe cho cán bộ, sinh viên.
- Đoàn Thanh niên: Huy động sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác an ninh và công tác tổ chức buổi lễ khai giảng.
 
Hà Nội, ngày 23/9/2016
PGS.TS Nguyễn Duy Việt - Phó Hiệu trưởng
Đã ký
                            

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS