Thông báo về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho các sinh viên nhập học đợt nguyện vọng bổ sung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho các sinh viên nhập học đợt nguyện vọng bổ sung

Thông báo về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho các sinh viên nhập học đợt nguyện vọng bổ sung

    Nhà trường thông báo việc tổ chức học tập đầu khoá bổ sung cho các sinh viên nhập học đợt nguyện vọng bổ sung (đón vào chiều thứ 4 ngày 14/9/2016). Cụ thể như sau:
     - Các sinh viên nhập học bổ sung vẫn tham gia sinh hoạt chung với khoa của mình như các sinh viên đón đợt đầu;
     - Các sinh viên nhập học bổ sung nghe báo cáo chuyên đề vào chiều thứ 4 ngày 21/9:
      +Từ 14h00 - 15h30: Chuyên đề 1: Giới thiệu về lịch sử xây dựng và phát triển Nhà trường, về Luật giáo dục; Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ trường đại học; Luật Giao thông đường bộ và một số nội dung thời sự của ngành.
      +Từ 15h40 - 17h10: Chuyên đề 2: Phổ biến qui chế đào tạo theo tín chỉ và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm đăng ký học, tra cứu điểm, học phí, v.v…
 
* PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
- Phòng CTCT&SV:
+ Thông báo về việc tham gia sinh hoạt đầu khoá cho các sinh viên nhập học bổ sung.
-  Phòng Đào tạo đại học:
+ Cử báo cáo viên phổ biến qui chế đào tạo theo tín chỉ và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm đăng ký học, tra cứu điểm, học phí, v.v…
- Khoa Lý luận chính trị:
- Cử báo cáo viên giới thiệu về lịch sử xây dựng và phát triển Nhà trường, về Luật giáo dục; Luật Giáo dục Đại học; Điều lệ trường đại học; Luật Giao thông đường bộ và một số nội dung thời sự của ngành.
- Các khoa quản lý sinh viên:
- Tiếp nhận số sinh viên nhập học bổ sung sinh hoạt chung cùng số sinh viên nhập học đợt đầu.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS