THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác trả lời các thắc mắc của sinh viên trên trang TTĐT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác trả lời các thắc mắc của sinh viên trên trang TTĐT

THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác trả lời các thắc mắc của sinh viên trên trang TTĐT 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
 

 

 


Số: 376/TB-ĐHGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 
 

 

 


Hà nội, ngày  30 tháng 5  năm 2016  

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai công tác trả lời các thắc mắc của sinh viên trên trang TTĐT

 

 
   

 

Nhà trường đã thành lập website Hỗ trợ sinh viên (http://hotrosinhvien.utc.edu.vn/) và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2016 nhằm cung cấp đến sinh viên thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến các em một các nhanh chóng nhất. Đồng thời cũng là kênh chính thức nhận các thắc mắc, phản hồi của sinh viên.

Thực hiện chủ trương của Nhà trường, đề nghị các đơn vị trong toàn trường phối hợp với Ban Biên tập trang TTĐT, phòng CTCT&SV trong việc trả lời các câu hỏi, thắc mắc của sinh viên có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình theo cách thức sau:

- Kiểm tra tài khoản Văn phòng điện tử của đơn vị mình hàng ngày. (Tất cả các đơn vị đều đã được cung cấp tài khoản tại http://vanphongdientu.utc.edu.vn/. Nếu có thắc mắc về tài khoản xin vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật từ TT Ứng dụng CNTT)

- Khi đơn vị nhận được câu hỏi, đơn vị có trách nhiệm trả lời câu hỏi trong vòng 02 ngày làm việc.

- Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng CTCT&SV (P.206 - Hội trường lớn - ĐT: 0986.262328)

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Trang TTĐT;

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Lưu: HCTH, CTCT&SV.

 

 

 

 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS