Thông báo về việc triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên Đại học chính quy trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên Đại học chính quy trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Thông báo về việc triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên Đại học chính quy trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.Chi tiết xem file đính kèm

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS