Thông tin về đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHGTVT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin về đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHGTVT

Thông tin về đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHGTVT

Trường Đại học GTVT được kiểm định bởi Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7 nhà C1T số 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: 043 7954666
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS