Triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ phụ (Đợt học 3 - lớp riêng) đối với sinh viên đại học chính quy khóa 59 trở về trước trong thời gian nghỉ phòng dịch do Virus Corona (Covid-19) gây ra. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ phụ (Đợt học 3 - lớp riêng) đối với sinh viên đại học chính quy khóa 59 trở về trước trong thời gian nghỉ phòng dịch do Virus Corona (Covid-19) gây ra.

Triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ phụ (Đợt học 3 - lớp riêng) đối với sinh viên đại học chính quy khóa 59 trở về trước trong thời gian nghỉ phòng dịch do Virus Corona (Covid-19) gây ra.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS