Xét tặng học bổng KOVA cho sinh viên năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Xét tặng học bổng KOVA cho sinh viên năm 2012

Xét tặng học bổng KOVA cho sinh viên năm 2012

 

Theo công văn s ố 03/12CV – GTKV ng ày 24/3/2012 c ủa Ủy ban giải thưởng KOVA về việc xét tặng giải thưởng và học bổng KOVA cho sinh viên năm 2012; Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên làm hồ sơ tham gia xét  tặng học bổng và giải thưởng KOVA theo 2 nội dung cụ thể như sau:

 

 

Chi tiết  xem file đính kèm

 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS