Câu hỏi thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khoá 58 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Câu hỏi thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khoá 58

Câu hỏi thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khoá 58


Câu hỏi thu hoạch
 
“Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khoá 58
 
1.Cảm nghĩ của bạn khi trở thành sinh viên trường Đại học GTVT. (3 điểm)
2. Bạn cho biết sinh viên có nghĩa vụ thực hiện những gì khi học tập, rèn luyện tại Trường Đại học GTVT. (2 điểm)
3. Bạn hãy cho biết khái quát lịch sử phát triển của trường Đại học GTVT? (3 điểm)
4. Bạn có nhận xét, góp ý kiến gì cho “Tuần sinh hoạt chính trị” đầu khoá vừa qua? (2 điểm)
 
 
Ghi chú:
Sau khi có ban cán sự lớp đề nghị lớp trưởng hoặc lớp phó đến nhận bản cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và các qui định của trường tại văn phòng khoa chuyên môn (hoặc in ra trong File đính kèm) sau đó mang về cho các bạn trong lớp cùng ký cam kết. Sinh viên nộp bài thu hoạch và cam kết cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp cho Văn phòng Khoa quản lý sinh viên hoặc Phòng CTCT&SV – Phòng 204 – Hội trường lớn.
-         Kết quả thu hoạch sẽ dùng để tính điểm rèn luyện năm thứ nhất.
-         Thời hạn nộp trước ngày 15/10/2017

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS