Câu hỏi thu hoạch và bản cam kết Phòng chống ma túy, an toàn giao thông K56 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Câu hỏi thu hoạch và bản cam kết Phòng chống ma túy, an toàn giao thông K56

Câu hỏi thu hoạch và bản cam kết Phòng chống ma túy, an toàn giao thông K56

CÂU HỎI THU HOẠCH

TUẦN HỌC TẬP ĐẦU KHOÁ 56

1.Cảm nghĩ của bạn khi trở thành sinh viên trường Đại học GTVT.
2. Bạn cho biết sinh viên có nghĩa vụ thực hiện những gì khi học tập, rèn luyện tại Trường Đại học GTVT.
3. Bạn hãy cho biết khái quát lịch sử phát triển của trường Đại học GTVT?
4. Bạn có nhận xét, góp ý kiến gì cho tuần học tập đầu khoá vừa qua?

 
Ghi chú:
Sau khi có ban cán sự lớp đề nghị lớp trưởng hoặc lớp phó đến nhận bản cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và các qui định của trường tại văn phòng khoa chuyên môn (hoặc vào Website của trường in ra) sau đó mang về cho các bạn trong lớp cùng ký cam kết. Sinh viên nộp bài thu hoạch và cam kết cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp cho văn phòng khoa, viện, trung tâm quản lý sinh viên hoặc Phòng CTCT&SV – Phòng 204 – Hội trường lớn.
-    Kết quả thu hoạch sẽ dùng để tính điểm rèn luyện năm thứ nhất.
-    Thời hạn nộp trước ngày 17/10/2015
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS