CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2015

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 1120a/QĐ – BNV ngày 27/10/2014 của Bộ Nội vụ; số 546/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2015 của Bộ GTVT về việc giao bổ sung số lượng người làm việc cho Cảng vụ hàng không miền Bắc; Quyết định số 1473/QĐ-CHK ngày 30/7/2015 của Cục HKVN về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (sau đây gọi tắt là Cảng vụ), Cảng vụ thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2015.

Nội dung chi tiết xem tại link sau:
http://naa.gov.vn/Tin-tuc/Tin-tuc/27577/cang-vu-hang-khong-mien-bac-tuye...

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS