DANH SÁCH NAM SINH VIÊN K58 THIẾU GIẤY ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ GIẤY ĐĂNG KÝ VẮNG MẶT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

DANH SÁCH NAM SINH VIÊN K58 THIẾU GIẤY ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ GIẤY ĐĂNG KÝ VẮNG MẶT

DANH SÁCH NAM SINH VIÊN K58 THIẾU GIẤY ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ GIẤY ĐĂNG KÝ VẮNG MẶT

 

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương liên hệ phòng Bảo Vệ để bổ sung giấy tờ.

Danh sách cụ thể trong file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS