I.MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA:       

   - Để cổ vũ phong trào học tập và rèn luyện thân thể của sinh viên.

   - Tuyển chọn sinh viên tham gia các giải thể thao khu vực  Hà Nội & Toàn quốc.

 

II.NỘI DUNG THI:

        Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức giải thi đấu Sinh viên khoẻ năm 2017 thuộc chương trình môn học Giáo dục thể chất.

1.Thi “Sinh viên khoẻ ” gồm 3 môn phối hợp:

     - Chạy 50m (nam - nữ).                    

     - Chạy 1500m (nam) & 800m (nữ).

     - Co tay xà đơn (nam) & Treo co tay xà đơn tính thời gian (nữ).

Phải tham dự đủ cả 3 nội dung được tính kết quả Sinh viên khoẻ,  ở nội dung thi Sinh viên khoẻ, ngoài việc được tính giải cá nhân cho từng môn thi, người dự thi được xét tính giải toàn năng cho cả 3 môn thi.

2.Giải nhảy cao (nam - nữ).   

                                                                            

III.THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:

    1.Thời gian:

     Giải khai mạc vào 14 giờ 00 ngày 30 tháng 09 năm 2017 

    2. Địa điểm: Tại sân tập thể thao của Nhà trường

 

IV.THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 1. Sinh viên hệ chính qui đang học tập trung tại trường Đại học GTVT, đủ sức khoẻ được tham dự & tự chịu trách nhiệm về sức khoẻ khi tham gia thi đấu.

2. Đối với giải “Sinh viên khoẻ ”: Một lớp được tham gia 05 nam, 05 nữ.

3. Đối với các môn Điền kinh: Một môn thi, mỗi lớp được tham gia 05 nam, 05 nữ .

 

V. LUẬT THI ĐẤU:

- Căn cứ theo luật Điền kinh hiện hành.

- Thi Sinh viên khoẻ căn cứ vào thành tích thi đấu, ban tổ chức sẽ xếp hạng từng môn thi, căn cứ điểm thứ hạng từng môn thi để xếp hạng Sinh viên khoẻ, tổng số điểm bằng nhau sẽ xếp hạng căn cứ vào thứ hạng các môn thi đấu ưu tiên sau:

- Chạy 1500m (nam) và 800m (nữ); Chạy 50m; Co tay xà đơn (nam) hoặc Treo co tay xà đơn tính thời gian (nữ).

 

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:

1. Ban tổ chức sẽ trao các giải sau :

1.1.Giải nhất, nhì, ba Sinh viên khoẻ.

1.2.Giải nhất, nhì, ba cho từng môn của Sinh viên khoẻ.

1.3.Giải nhất, nhì, ba cho môn nhảy cao.

           2. Kỷ luật:

           Các sinh viên vi phạm kỷ luật trong quá trình tham dự giải sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu & thông báo toàn trường.

 

VII. KHIẾU NẠI VÀ CÁC QUI ĐỊNH:

1. Khiếu nại: Chỉ có lớp trưởng các lớp mới có quyền khiếu nại bằng văn bản cho BTC khi phát hiện vi phạm điều lệ giải. BTC sẽ xem xét & xử lý kịp thời. Nếu khiếu nại sai, huỷ kết quả thi đấu.

2. Chỉ có Ban tổ chức giải có quyền thay đổi điều lệ giải khi cần thiết.

 

VIII.BAN TỔ CHỨC & TRỌNG TÀI:

  1. Ban tổ chức:

    1.1 Ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng bộ môn GDTC – Trưởng ban

    1.2 Bà Trần Minh Yến – Phó Trưởng bộ môn GDTC – Phó ban

    1.3 Ông Nguyễn Bá Hậu – Giảng viên bộ môn GDTC  – Thư ký

    2. Trọng tài: Các giảng viên bộ môn GDTC

 

IX. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO

1. Thư ký Chi hội Thể thao trường đại học GTVT chỉ đạo chung.

            2. Bộ môn Giáo dục thể chất chịu trách nhiệm tổ chức giải.

 

          Nhận được điều lệ giải, đề nghị các lớp triển khai tới từng thành viên của lớp để tuyển chọn & cử sinh viên đăng ký tham gia thi đấu gửi về văn phòng bộ môn GDTC (phòng 102 nhà B2). Thời hạn đăng ký đến 16h00 ngày 29 tháng 09 năm 2017./.                                                          

                                                                           

                                                                                             K/T HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                             PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương

 

                                                                                                       Đã ký

 

Bản đăng ký tham gia lấy tại tệp đính kèm