Hướng dẫn sử dụng email sinh viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên

I. Thông tin về tài khoản email

Mỗi sinh viên được cấp 01 địa chỉ email có dạng mặc định chung: Tênsinhviênmãsinhviên@st.utc.edu.vn / Mật khẩu mặc định: mãsinhviênnămsinh

Ví dụ:     Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn An

                Mã sinh viên: 123456

                Năm sinh: 1999

                Địa chỉ email: an123456@st.utc.edu.vn

                Mật khẩu mặc định: 1234561999

 

II. Hướng dẫn đăng nhập:

1. Sinh viên đăng nhập email bằng một trong các đường dẫn như sau:

http://mail.st.utc.edu.vn

http://mail.office365.com 

hoặc Link được đặt trên trang TTĐT chính thức của Nhà trường (www.utc.edu.vn). 

2. Sinh viên nhập thông tin mà Nhà trường cung cấp để truy cập tài khoản email. Lưu ý tên đăng nhập có cả phần mở rộng "@st.utc.edu.vn", mật khẩu có phân biệt chữ thường và chữ hoa.

 

 

3. Sinh viên phải đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên

 

4. Đăng ký địa chỉ email đang sử dụng và số điện thoại để nhận mã kích hoạt hoặc nhận lại mật khẩu trong trường hợp Quên mật khẩu.

 

 

 

 

 

5. Chọn ngôn ngữ và múi giờ

 

6. Tùy chỉnh và sử dụng các chức năng khác của email

 

III. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: Mọi vấn đề kỹ thuật liên quan đến email sinh viên, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Trung tâm Ứng dụng CNTT: Ông Trần Bình, Phòng 510 - Nhà A1, Điện thoại: 0948 470 288, Email: tranbinh@st.utc.edu.vn.

IV. Lưu ý: 

1. Sinh viên có trách nhiệm bảo quản và sử dụng địa chỉ email được cung cấp theo đúng qui định.

2. Nhà trường sẽ cập nhật các thông báo và gửi mật khẩu dùng trong công tác sinh viên (như: Công tác đánh giá Cố vấn học tập, Rèn luyện sinh viên, khảo sát…) vào email cho từng bạn sau ngày 11/11/2017.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS