Hội thảo giới thiệu và tuyển dụng Công ty DAIZO TEC CO., LTD. (dành cho SV khoa Công trình, Cơ khí, Điện - Điện tử) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hội thảo giới thiệu và tuyển dụng Công ty DAIZO TEC CO., LTD. (dành cho SV khoa Công trình, Cơ khí, Điện - Điện tử)

Hội thảo giới thiệu và tuyển dụng Công ty DAIZO TEC CO., LTD. (dành cho SV khoa Công trình, Cơ khí, Điện - Điện tử)

Thời gian: 9h30 ngày 15/9/2016
Địa điểm: Phòng 501 nhà A1 - Trường Đại học GTVT
 
Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS