Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khoá 56 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khoá 56

Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khoá 56

 Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 và hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học GTVT quyết định tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa 56.

I. Mục đích:

 Giúp sinh viên khoá 56 hiểu biết về Trường Đại học GTVT, về lịch sử xây dựng và phát triển của trường; Hiểu biết về các khoa, viện, trung tâm quản lý sinh viên, các chuyên ngành đào tạo; Về Luật giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Các nội quy, quy chế, để nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới.

II. Yêu cầu:

- Chấp hành nghiêm  kỷ luật học tập, khắc phục khó khăn, tự giác tham gia học tập;

- Ký cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và các quy định của Trường;

- Viết thu hoạch theo quy định.

III. Thời gian (từ 14/9 đến 19/9/2015)

IV. Nội dung (có lịch kèm theo)

V. Phân công trách nhiệm:

1. Phòng CTCT&SV:

- Phối hợp tổ chức chung;

-Chịu trách nhiệm công tác tổ chức lễ khai giảng khoá 56;

- Chấm bài thu hoạch;

- Phục vụ hội trường.

2. Phòng Đào tạo đại học:

- Cử báo cáo viên phổ biến qui chế đào tạo và rèn luyện;

- Cung cấp danh sách lớp SHCT và lớp chuyên ngành cho Phòng CTCT&SV, Ban quản lý giảng đường để bố trí SHCT và sinh hoạt lớp sinh viên;

- Cung cấp danh sách sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào trường cho phòng CTCT&SV để khen thưởng.

3. Phòng Thiết bị quản trị:

- Có phương án chạy máy phát điện phục vụ các buổi SHCT tại hội trường và Lễ khai giảng khoá 56

4. Khoa Lý luận chính trị:

- Cử báo cáo viên giới thiệu chuyên đề Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ và một số nội dung thời sự của ngành.

5.Trung tâm thông tin thư viện:

- Bố trí cán bộ giới thiệu về thư viện và hướng dẫn sinh viên khai thác.

6. Phòng Bảo vệ:

- Cử báo cáo viên báo cáo chuyên đề: Công tác an ninh trật tự;

7.Ban quản lý Ký túc xá:

- Chủ động tổ chức một buổi giới thiệu qui chế cho sinh viên nội trú.

8. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên:

- Cử cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên giới thiệu về công tác Đoàn-Hội.

9.Ban Quản lý giảng đường:

- Bố trí phòng cho sinh hoạt lớp do các Khoa, Viện, Trung tâm Đào tạo quốc tế tổ chức  (thời gian từ 14/9/2015).

10. Các khoa (CT, CK, VT-KT, Đ-ĐT, CNTT), các Viện (Kỹ thuật XD, MT&ATGT) Trung tâm  Đào tạo quốc tế:

- Phụ trách một buổi sinh hoạt chung với sinh viên của ngành mình trong đó có các nội dung: Giới thiệu về trường, về đơn vị, về công tác an ninh trật tự, công tác Đoàn – Hội.

(Lưu ý: Các khoa, viện, trung tâm chủ động sắp xếp thời gian bố trí cho các nội dung và liên lạc với đơn vị phụ trách chuyên môn. Chuyên đề công tác an ninh trật tự do Phòng Bảo vệ cử báo cáo viên; Chuyên đề Đoàn – Hội do Đoàn Thanh niên Trường cử báo cáo viên).

Cử cố vấn học tập để phụ trách sinh viên lớp chuyên ngành và tổ chức sinh hoạt lớp vào tuần từ  14/9 (lấy danh sách các lớp chuyên ngành tại phòng Đào tạo đại học);

Tập hợp bài thu hoạch và cam kết PCMT, ATGT và các qui định của Trường chuyển Phòng CTCT&SV trước 17/10/2015 (mẫu cam kết PCMT, ATGT, câu hỏi thu hoạch đăng trên Website của Trường).

Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng và kế hoạch này để bảo đảm đợt học tập đầu khoá và lễ khai giảng khoá 56 đạt kết quả tốt.

Lịch sinh hoạt chính trị và văn bản gốc xem tại tệp đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS