Kết quả Học bổng Đồng hành - CĐP kỳ 31 năm học 2016 - 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả Học bổng Đồng hành - CĐP kỳ 31 năm học 2016 - 2017

Kết quả Học bổng Đồng hành - CĐP kỳ 31 năm học 2016 - 2017

Trung tâm Đào tạo kỹ năng bằng tiếng Pháp xin thông báo kết quả Học bổng Đồng Hành - Cầu đường Pháp kỳ 31 năm học 2016– 2017 đến các bạn sinh viên năm thứ 1 và thứ 2 của trường Đại học GTVT.
Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS