Phát động cuộc thi "Biến đổi khí hậu với cuộc sống" - Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải