Phòng Bảo vệ THÔNG BÁO V/v sinh viên K57 thiếu hồ sơ, giấy tờ NVQS | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng Bảo vệ THÔNG BÁO V/v sinh viên K57 thiếu hồ sơ, giấy tờ NVQS

Phòng Bảo vệ THÔNG BÁO V/v sinh viên K57 thiếu hồ sơ, giấy tờ NVQS


THÔNG BÁO
                                V/v sinh viên K57 thiếu hồ sơ, giấy tờ
 
           Tổng số nam sinh viên K 57: 3027
           Đã thu được giấy NVQS: 2849
           Còn lại : 178
                   Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 57
           Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ.
           Căn cứ Khoản 1, điều 3 Thông tư lên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGD & ĐT ngày13/9/2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục Đào tạo.
           Theo kết quả kiểm tra hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ của sinh viên hệ chính quy khóa 57 đã nhập học. Hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ hồ sơ, giấy tờ:
           1. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 
           2. Giấy Xác nhận đăng ký vắng mặt. 
 
Danh sách cụ thể trong file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS