THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “QUỸ HỌC BỔNG ĐH-CDP KỲ 32’’ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải